Intern venteliste 2021

Intern venteliste Den interne venteliste er for medlemmer, der har have i forvejen, men som ønsker et andet havelod i foreningen. Ledige haver bliver tilbudt i den rækkefølge man er opført på den interne venteliste. Ønsker du at overtage et  havelod, der kommer til salg, kan du blive […]

Opdateret venteliste 2021

Haveforeningens venteliste 2021 er nu opdateret.

NYOPSKRIVNING

NYOPSKRIVNING Vi har i bestyrelsen besluttet at vi åbner for ventelisten til en kolonihave i HF Vestereng.. MEN DER VIL KUN VÆRE PLADS TIL 14 NYE PÅ LISTEN, DA VI IKKE VIL OVER 60 VENTENDE, SÅ DERFOR VIL VI KUN ACCEPTERE DET ANTAL PERSONER SOM VI HAR BESTEMT. […]

Genopskrivning til venteliste.

Vi vil for en god ordens skyld, gøre opmærksom på at vi de første 3 Tirsdage i April (2021) holder åbent for genopskrivning Kl 17.30 – 18.30. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt garantere at vi åbner for nyopskrivninger til ventelisten, da vi først skal se hvor mange […]

Indkaldelse til generalforsamlig.

Kære Alle Kolonister 😊 ORDINÆR GENERALFORSAMLING D. 28. marts 2021 kl. 13.00 OBS! Bestyrelsen gør opmærksom på, at kun registrerede medlemmer af foreningen samt deres ægtefæller/samlevere har adgang til generalforsamlingen   Vi vil jo lige informere hvis der stadigvæk er et forsamlingsforbud på under 100 personer, vil Generalforsamlingen […]

Glædelig jul og godt nyår

Vi i bestyrelsen vil gerne ønske jer alle en glædelig jul og et godt nyår. Vi håber alle er kommet igennem coronatiden uden problemer, og den kommende sæson bliver normal igen, når vi er blevet vaccineret 🙂 Op med humøret, og klø på, de gode tider kommer igen […]

Generalforsamling

GENERALFORSAMLINGEN 2020 blev afholdt søndag den 30. august, da den var udskudt fra foråret på grund af coronakrisen.

Bestyrelse

Haveforeningens bestyrelse vælges på den årlige generalforsamling. Valget gælder for 2 år, og formand og kasserer vælges på skift.

Hvem er på valg hvornår

Bestyrelsesmedlemmer Her kan du se, hvornår de valgte medlemmer af bestyrelsen m.v. er på valg.

Bilagskontrollanter

Generalforsamlingen vælger to bilagskontrollanter for 2 år ad gangen. Bilagskontrollanterne vælges på skift.