Storskrald

Bemærk: Der er IKKE STOR CONTAINER ved sæsonstart, som vi havde tidligere.

Storskraldsordningen er blevet lavet om. Kommunen stiller nu af og til storskraldscontainer til rådighed. Dette gælder storskrald til vores “gamle ragelse”.

Bemærk: Der er begrænsninger på, hvad du kan komme af med, når vi har storskralds-container.

Det er imidlertid med ganske kort varsel vi får tildelt disse containere.

Hold derfor øje med opslag på foreningens opslagstavle ved festpladsen! – Eller spørg på kontoret om tirsdagen om der er noget nyt.

Bemærk: Vi omdeler IKKE information om storskraldscontainer til hver enkelt have!

Informationen kommer således kun ved opslag på tavlen på Festpladsen, samt evt. i nyhedsbrevet, såfremt det er praktisk muligt.