Vurderingsudvalg

Haveforeningens vurderingsudvalg bliver valgt på generalforsamlingen. Udvalgets opgave er at vurdere og fastsætte prisen på de kolonihavehuse, der sættes til salg i vores haveforening.

På generalforsamlingen blev vurderingsudvalget valgt.

Udvalget består nu af :

  • Jan Gamst, formand (Haveforeningens formand)
  • Anna Lise Jørgensen, Have 13
  • Jørgen Reuter, have 91
  • Ove Stofberg, have 113
  • Henrik Poulsen, have 49.

Medlemmerne af udvalget er på valg med 2 medlemmer i lige år og 2 medlemmer i ulige år.