Farligt affald

Du  har mulighed for at aflevere farligt affald i mindre omfang.

Byggeaffald

Byggeaffald kan ikke afleveres ved storskrald – det skal du selv sørge for at få kørt på genbrugspladsen!

Pligtarbejde 2019

Listen med datoer for pligtarbejde i 2019 er udsendt til alle havelejere. Se den her: HF Vestereng Pligtarbejde 2019

Byggeregler

Byggestoppet for kolonihaver i Københavns kommune er ophørt.

Storskrald

Bemærk: Der er IKKE STOR CONTAINER ved sæsonstart, som vi havde tidligere. Storskraldsordningen er blevet lavet om. Kommunen stiller nu af og til storskraldscontainer til rådighed. Dette gælder storskrald til vores “gamle ragelse”, som vi har kendt det. Det er imidlertid med ganske kort varsel vi får tildelt disse containere. Hold derfor øje […]

Generalforsamling

GENERALFORSAMLINGEN AFHOLDES SØNDAG DEN.31 MARTS 2019 i Fælleshuset på festpladsen. Generalforsamlingen starter kl. 13.00. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 18-2-2018 på adressen: Jan Gamst Randkløve Allé 13 2.tv. 2770 Kastrup eller på mail til hfvestereng@gmail.com eller jangamst.jg@gmail.com Se mere . . .

Venteliste

Ventelisten er lukket for i år. Læs mere om ventelisten her . . .

Ordensregler

Disse ordensregler er gældende fra generalforsamlingen d. 1. april 2016.   Punkt 1: Grus og andet materiale, tilkørt lejerne til privat brug, må ikke henligge på fælles gange og stier , men skal efter aflæsning flyttes ind på lejerens grund. Punkt 2: Afbrænding af affald m.m. samt affyring […]

VEDTÆGTER

Disse vedtægter er gældende fra generalforsamlingen d. 3. april 2016. Foreningens navn er: HAVEFORENINGEN ” VESTERENG ” , stiftet den 1. maj 1940. § 1 Foreningens formål er, at administrere og forvalte det udlagte haveområde med veje, vandanlæg og fællesområder samt andre foranstaltninger, der måtte blive vedtaget af […]