Stor jubilæumsfest 2019

Haveforeningen Vestereng fylder 80 år i 2019, og det skal naturligvis fejres i stor stil.

Hvem er på valg hvornår

Bestyrelsesmedlemmer Her kan du se, hvornår de valgte medlemmer af bestyrelsen m.v. er på valg.

Kasserer

Du kan kontakte haveforeningens kasserer: Lone Jørgensen Mobil: 60 13 19 62 E-mail: lone1962@gmail.com

Webmaster

Har du spørgsmål eller kommentarer til hjemmesiden kan du kontakte bestyrelsens webmaster: Bestyrelsesmedlem Kim Jørgensen E-Mail: kimhfvestereng@gmail.com

Farligt affald

Du  har mulighed for at aflevere farligt affald i mindre omfang.

Byggeaffald

Byggeaffald kan ikke afleveres ved storskrald – det skal du selv sørge for at få kørt på genbrugspladsen!

Pligtarbejde 2019

Listen med datoer for pligtarbejde i 2019 er udsendt til alle havelejere. Se den her: HF Vestereng Pligtarbejde 2019

Byggeregler

Byggestoppet for kolonihaver i Københavns kommune er ophørt.

Storskrald

Bemærk: Der er IKKE STOR CONTAINER ved sæsonstart, som vi havde tidligere. Storskraldsordningen er blevet lavet om. Kommunen stiller nu af og til storskraldscontainer til rådighed. Dette gælder storskrald til vores “gamle ragelse”, som vi har kendt det. Det er imidlertid med ganske kort varsel vi får tildelt disse containere. Hold derfor øje […]

Generalforsamling

GENERALFORSAMLINGEN AFHOLDES SØNDAG DEN.31 MARTS 2019 i Fælleshuset på festpladsen. Generalforsamlingen starter kl. 13.00. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 18-2-2018 på adressen: Jan Gamst Randkløve Allé 13 2.tv. 2770 Kastrup eller på mail til hfvestereng@gmail.com eller jangamst.jg@gmail.com Se mere . . .