Generalforsamling

GENERALFORSAMLINGEN AFHOLDES SØNDAG DEN.31 MARTS 2019 i Fælleshuset på festpladsen. Generalforsamlingen starter kl. 13.00. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 18-2-2018 på adressen: Jan Gamst Randkløve Allé 13 2.tv. 2770 Kastrup eller på mail til hfvestereng@gmail.com eller jangamst.jg@gmail.com Se mere . . .

VEDTÆGTER

Disse vedtægter er gældende fra generalforsamlingen d. 3. april 2016. Foreningens navn er: HAVEFORENINGEN ” VESTERENG ” , stiftet den 1. maj 1940. § 1 Foreningens formål er, at administrere og forvalte det udlagte haveområde med veje, vandanlæg og fællesområder samt andre foranstaltninger, der måtte blive vedtaget af […]