VEDTÆGTER

Disse vedtægter er gældende fra den ekstraordinære generalforsamling den 26. september 2021.