Bilagskontrollanter

Generalforsamlingen vælger to bilagskontrollanter for 2 år ad gangen. Bilagskontrollanterne vælges på skift.