Farligt affald

Du  har mulighed for at aflevere farligt affald i mindre omfang.