Genopskrivning til venteliste.

Vi vil for en god ordens skyld, gøre opmærksom på at vi de første 3 Tirsdage i April (2021) holder åbent for genopskrivning Kl 17.30 – 18.30. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt garantere at vi åbner for nyopskrivninger til ventelisten, da vi først skal se hvor mange […]

Indkaldelse til generalforsamlig.

Kære Alle Kolonister 😊 ORDINÆR GENERALFORSAMLING D. 28. marts 2021 kl. 13.00 OBS! Bestyrelsen gør opmærksom på, at kun registrerede medlemmer af foreningen samt deres ægtefæller/samlevere har adgang til generalforsamlingen   Vi vil jo lige informere hvis der stadigvæk er et forsamlingsforbud på under 100 personer, vil Generalforsamlingen […]

Glædelig jul og godt nyår

Vi i bestyrelsen vil gerne ønske jer alle en glædelig jul og et godt nyår. Vi håber alle er kommet igennem coronatiden uden problemer, og den kommende sæson bliver normal igen, når vi er blevet vaccineret 🙂 Op med humøret, og klø på, de gode tider kommer igen […]

Generalforsamling

GENERALFORSAMLINGEN 2020 blev afholdt søndag den 30. august, da den var udskudt fra foråret på grund af coronakrisen.

Bestyrelse

Haveforeningens bestyrelse vælges på den årlige generalforsamling. Valget gælder for 2 år, og formand og kasserer vælges på skift.

Hvem er på valg hvornår

Bestyrelsesmedlemmer Her kan du se, hvornår de valgte medlemmer af bestyrelsen m.v. er på valg.

Bilagskontrollanter

Generalforsamlingen vælger to bilagskontrollanter for 2 år ad gangen. Bilagskontrollanterne vælges på skift.

Vurderingsudvalg

Haveforeningens vurderingsudvalg bliver valgt på generalforsamlingen. Udvalgets opgave er at vurdere og fastsætte prisen på de kolonihavehuse, der sættes til salg i vores haveforening.

Desværre ingen nyopskrivninger i 2020

Vi har desværre aftalt i Bestyrelsen, at vi ikke nyopskriver i 2020, da vi efter revidering af listen, kan se vi stadig er tæt på 50 på listen.

Opdateret venteliste 2020

Haveforeningens venteliste 2020 er nu opdateret.