Bestyrelse

Haveforeningens bestyrelse vælges på den årlige generalforsamling. Valget gælder for 2 år, og formand og kasserer vælges på skift.

Bestyrelse:

Formand Jan Gamst

Næstformand Mikael Andersen

Kasserer Lone Jørgensen

Sekretær Lone Halkjær Jensen

Bestyrelsesmedlem Kim Jørgensen

Bestyrelsesmedlem Poul Aage Olsen

Bestyrelsesmedlem Preben Valentin

Suppleanter

Suppleant Erik Olen

Suppleant Dictte Sørensen