Bestyrelse

Haveforeningens bestyrelse vælges på den årlige generalforsamling. Valget gælder for 2 år, og formand og kasserer vælges på skift.

Bestyrelse:

Formand Jan Gamst

Næstformand Poul Aage Olsen

Kasserer Lone Jørgensen

Sekretær Lone Halkjær Jensen

Bestyrelsesmedlem Kim Jørgensen

Bestyrelsesmedlem Erik Alfred Olsen

Bestyrelsesmedlem Dictte A Damkjær-Hjorth

Suppleanter

Suppleant Martin (Have 63A)

Suppleant Jan (Have 15)