Intern venteliste 2019

Intern venteliste Den interne venteliste er for medlemmer, der har have i forvejen, men som ønsker et andet havelod i foreningen. Ledige haver bliver tilbudt i den rækkefølge man er opført på den interne venteliste.

Bestyrelse

Haveforeningens bestyrelse vælges på den årlige generalforsamling. Valget gælder for 2 år, og formand og kasserer vælges på skift.

Kontoret

I havesæsonen har kontoret åbent hver tirsdag kl. 17.30 – 18.30. Desuden er der en fra bestyrelsen til stede ved pligtarbejdet om søndagen mellem kl. 9.00 – 12.00 Kontoret er lukket i vinterhalvåret.

Bilagskontrollanter

Generalforsamlingen har valgt: Maj-Brit Søndergaard Helen de Lony som bilagskontrollanter.  

Formanden

Har du behov for kontakt til haveforeningen uden for kontorets åbningstid kan du kontakte formanden.

Der kommer container

Der kommer container til storskrald

Affaldssortering

Papkasser, plastic, dåser, aviser og mindre el-artikler m.v. skal ikke i containeren til dagrenovation, men skal i stedet sorteres og puttes i de dertil indrettede containere ved toiletterne.

Grønt affald

Grønt containeren har nu åbent på alle dage. Ja faktisk har den døgnåbent. OBS!  Vi beder alle havelejere om at overholde reglerne for, hvad er må komme i Grøntcontaineren: –  Kun haveaffald –  Ingen plasticposter –  Ingen trærødder –  Grene m.v. må max. være 30 – 50 cm lange. […]

Dagrenovation

Containeren til dagrenovation – eller husholdnings containeren, som den også kaldes – har åbent på alle tider af døgnet. Containeren skal og må KUN bruges til dagrenovation!!!

Vurderingsudvalg

På generalforsamlingen blev vurderingsudvalget valgt. Udvalget består nu af : Jan Gamst, formand (Haveforeningens formand) Anna Lise Jørgensen, Have 13 Freddy Sørensen, have 77 Jørgen Reuter, have 91 Ove Stofberg, have 113   Medlemmerne af udvalget er på valg med 2 medlemmer i lige år og 2 medlemmer […]