Dagrenovation

Containeren  til dagrenovation er nu erstattet af plast-containere til madaffald og restaffald. Derfor er det vigtigt at sortere dit affald.

Farligt affald

Du  har mulighed for at aflevere farligt affald i mindre omfang.

Affaldssortering

Papkasser, plastic, dåser, aviser og mindre el-artikler m.v. skal ikke i containeren til dagrenovation, men skal i stedet sorteres og puttes i de dertil indrettede containere ved toiletterne.

Grønt affald

Grønt containeren har nu åbent på alle dage. Ja faktisk har den døgnåbent. OBS!  Vi beder alle havelejere om at overholde reglerne for, hvad er må komme i Grøntcontaineren: –  Kun haveaffald –  Ingen plasticposer –  Ingen trærødder –  Grene m.v. må max. være 30 – 50 cm […]

Byggeaffald

Byggeaffald kan ikke afleveres ved storskrald – det skal du selv sørge for at få kørt på genbrugspladsen!