Affalds sortering—Læs venligst.

Desværre har vi allerede set mange, ret alvorlige overtrædelser af vores affaldssortering, fx opdagede vi halvfulde malingdunke smidt ned i containeren til metal-affald.

Desuden sker det ofte, at alt for store genstande læsses i metal- samt i plast- containeren. Skraldemændene fjerner kun mindre genstande og efterlader de store genstande i foreningen. Det er meget vigtigt at alle beboere overholde de foreskrifter, der angiver hvad der må lægges i de enkelte containere, da vi ellers risikerer, at der bliver lukket for afhentning af affald i Hf. Vestereng.

Vi har videoovervågning af pladsen, og hvis vi ser grove overtrædelser af affaldsordningen, bliver det betragtet som henkastning af affald, hvilket vil medføre opsigelse af lejemål.

Farligt affald Må kun afleveres ved skabet til farligt affald og kun når der står en fra bestyrelsen for at modtage affaldet:

Den første søndag i hver måned mellem kl. 10 og kl. 11 Vil skabet være åbent.

Igen her vil farligt affald, som stilles ovenpå skabet eller ved siden af skabet betragtes som henkastning af affald og vil medføre en opsigelse af lejemålet. Vi så desværre mange gange sidste år, at der blev stillet farligt affald ved siden af skabet (og er allerede sket igen i år) fuldt tilgængeligt for mindre børn, så der skal virkelig strammes op.

Storskrald

Bestyrelsen har bestilt en container til storskrald. Den bliver leveret fredag d. 15. maj og bliver som sædvanligt åbnet lørdag kl. 9, hvorefter den vil stå hele