Fælleshuset!

Nyt om udlevering af nøgle ved leje af fælleshuset.

Hvis du lejer fælleshuset så udlever bestyrelsen nøglen torsdag før udlejning.

Haveforeningens fælleshus kan lejes til private fester, hvis du har have i foreningen.

Kontakt kontoret i kontortiden, for at høre om ledige dage og regler for at leje foreningshuset.

Nye regler for afhentning af nøgle i fælleshuset:

Der er nu lavet nye optælling mapper og andre tiltag i fælleshuset, så i den forbindelse udleveres nøglen torsdag før udlejning, hvor man laver en aftale, så kommer Poul eller anden fra bestyrelsen og gennemgår huset med lejeren.

Det samme skal ske ved tilbagelevering af hus og nøgle.

—OOO—