VIGTIG INFO VEDR HF VESTERENG

Til alle beboere:                                                    21.marts 2020

Vigtige oplysninger vedrørende Haveforeningen HF Vestereng

VAND:

Dags dato (21/3-2020) har bestyrelsen åbnet for vandet i foreningen.OVERNATNING

OVERNATNING:

Københavns Kommune og Bestyrelsen giver tilladelse til overnatning i foreningen fra dags dato

Port og låger skal dog holdes aflåst efter gennemgang/kørsel indtil d. 1. april 2020

RENOVATION:

Kun containeren til husholdningsaffald er åben, indtil vi ved mere om tømning af containererne til haveaffald/plast/metal/papir/pap/elektronik

TOILETTER:

Toiletterne er lukkede til d. 1. april. Dog vil det være muligt at tømme campingtoiletter i udslagstanken.

VIGTIGT! Efter åbning af toiletterne, bedes alle benytte sprit og papir (stilles frem ved håndvasken) til at rengøre toiletsædet efter brug.

FORENINGSHUSET:

Som følge af myndighedernes regler om forsamlinger, vil udlejning af foreningshuset ikke kunne ske, før forbudet er hævet. Derfor er også allerede udlejninger sat på stand-by.

KONTORET:

Af samme grund holdes kontoret lukket for personlige henvendelser. Man kan dog stadig rette forespørgsler til bestyrelsen via tlf./mail eller skriftligt i postkassen.

PLIGTARBEJDE:

Ligeledes af samme grund vil pligtarbejdet i april 2020 foreløbig være aflyst.

Vi er klar over, at disse regler kan forekomme besværlige, men vi er jo også i en usædvanlig situation. Vi skal derfor også opfordre ti], at man overholder påbudet om 2,5 m afstand til hinanden, og at man ikke forsamles mere end 10 personer ad gangen.

Venlig hilsen Bestyrelsen HF Vestereng