Farligt affald

Du  har mulighed for at aflevere farligt affald i mindre omfang.

Farligt affald er f.eks. maling rester, lysstofrør, batterier som er for store til batteri stander. Affaldsskabet vil være åbent den første Søndag i måneden,- mellem 9-10.

Desuden kan der afleveres kemikalier af forskelligt slags.

Farligt affald kan kun afleveres de datoer som er opsat på affaldsskabet.

Affaldsskabet styres af bestyrelsesmedlem Kim Jørgensen (Have 30), som har kursus for modtagelse.

Bemærk:

DER MÅ UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER EFTERLADES FARLIGT AFFALD UDEN FOR DE FASTSATTE DATOER, men du kan om søndagen kontakte det bestyrelsesmedlem, som har vagten. Han vil kunne modtage det farlige affald, hvis der er tid til det.