Farligt affald

Du  har mulighed for at aflevere farligt affald i mindre omfang.

Farligt affald er f.eks. maling rester, lysstofrør, batterier som er for store til batteri stander. Desuden kan der afleveres kemikalier af forskelligt slags.

Affaldsskabet vil være åbent den første søndag i måneden mellem klokken 9.00 – 10.00.

Farligt affald kan kun afleveres de datoer, som er opsat på affaldsskabet.

Affaldsskabet styres af bestyrelsesmedlem Kim Jørgensen (Have 30), som har kursusbevis for håndtering af farligt affald.

Bemærk:

DER MÅ UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER EFTERLADES FARLIGT AFFALD UDEN FOR DE FASTSATTE DATOER!

Om søndagen kan du kontakte det bestyrelsesmedlem, som har “pligt-vagten”, som ekstraordinært kan modtage dit farlige affald, hvis der er tid til det.