Flagnedtagnig og ekstraordinær generalforsamling.

 

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling efter flagnedtagning og fællesspisning Søndag D 26-9-2021 kl 12.00

Husk tallerken 🙂

 

Klokken 12:30 ca. I fælleshuset

Bestyrelsen gør opmærksom på, at kun registrerede medlemmer af foreningen samt deres

ægtefæller/samlevere har adgang til generalforsamlingen

1. Valg af Dirigent. a. Bestyrelsen foreslår: ændring af §6 stk.3 vi sætter 10.000 kr. af hvert år til vores 80års jubilæum. Ændres til der sættes 10.000 kr. af hvert år til fremtidige jubilæumsfester.

Bestyrelsen HF/Vestereng