Affaldssortering

Papkasser, plastic, dåser, aviser og mindre el-artikler m.v. skal ikke i containeren til dagrenovation, men skal i stedet sorteres og puttes i de dertil indrettede containere ved toiletterne.

Der er containere til mindre elektroniske apparater, pap, plast og metal.

Brug disse containere. Sørg for at slå/trampe pap HELT SAMMEN, så de fylder så lidt som muligt. Lad dem ligge i regnen en dags tid, så kan du næsten slå papkassen sammen med en hånd.

Sørg også for at dåser presses sammen, så de fylder mindre – så kan der være mere i metal-containeren til glæde for os alle.

Læs opslag

Der er opsat opslag ved containerne, der fortæller, hvad der må puttes i hvilke containere.