SKRALD

Dagrenovation

Containeren til dagrenovation – eller husholdnings containeren, som den også kaldes – har åbent på alle tider af døgnet. Containeren skal og må KUN bruges til dagrenovation!!!

Sørg for at presse affaldet ned, så låger kan lukke helt. Er der ikke plads til dit affald – så tag det med tilbage i haven og vent til containeren er tømt. Den tømmes 2 gange om ugen.

Det er vigtigt, at I ikke putter andet affald i, da vi derved risikerer at kommunen nægter at tømme vores container!

 

Containere til sortering af affald

Papkasser, plastic, dåser m.v. skal ikke i containeren til dagrenovation, men skal i stedet sorteres og puttes i de dertil indrettede containere ved toiletterne. Der er containere til mindre elektroniske apparater, pap, hård plads og metal.

Brug disse containere. Sørg for at slå/trampe pap HELT SAMMEN, så de fylder så lidt som muligt. Lad dem ligge i regnen en dags tid, så kan du næsten slå papkassen sammen med en hånd.

Sørg også for at dåser presses sammen, så de fylder mindre – så kan der være mere i metal-containeren til glæde for os alle.

Læs opslag

Der er opsat opslag der fortæller, hvad der må puttes i hvilke containere.

 

Farligt affald

Der er mulighed for at aflevere farligt affald i mindre omfang.

Farligt affald er f.eks. maling rester, lysstofrør, batterier som er for store til batteri stander.

Desuden kan der afleveres kemikalier af forskelligt slags.

Farligt affald kan kun afleveres de datoer som er opsat på affaldsskabet.

Affaldsskabet styres af bestyrelsesmedlem Kim Jørgensen (Have 30), som har kursus for modtagelse.

Bemærk:

DER MÅ UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER EFTERLADES FARLIGT AFFALD UDEN FOR DE FASTSATTE DATOER, men du kan om søndagen kontakte det bestyrelsesmedlem, som har vagten. Han vil kunne modtage det farlige affald, hvis der er tid til det.

Grøntcontaineren

Grønt containeren har nu åbent på alle dage. Ja faktisk har den døgnåbent.

OBS!  Vi beder alle havelejere om at overholde reglerne for, hvad er må komme i Grøntcontaineren:

–  Kun haveafffald –  Ingen plasticposter –  Ingen trærødder –  Grene m.v. må max. være 30 – 50 cm lange.

Vær venlig at klippe afstikkere fra grene m.v. fra stammen, så “stritterne” ikke fylder så meget. På den måde kan der være meget mere grøntaffald i containeren!

Sørg også for, at skubbe grønt affaldet godt ud i siderne – det giver også plads til lidt mere i containeren.

Såfremt reglerne ikke bliver overholdt vil vi gå tilbage til den gamle ordning, hvor containeren kun havde åbent i forbindelse med pligtarbejdet.

 

Storskrald

Bemærk: Der er IKKE STOR CONTAINER ved sæsonstart, som vi havde tidligere.

Storskraldsordningen er blevet lavet om. Kommunen stiller nu af og til storskraldscontainer til rådighed. Dette gælder storskrald til vores “gamle ragelse”, som vi har kendt det.

Det er imidlertid med ganske kort varsel vi får tildelt disse containere.

Hold derfor øje med opslag på foreningens tavle ved festpladsen! – Eller spørg på kontoret om tirsdagen om der er noget nyt.

Bemærk: Vi omdeler IKKE information om storskraldscontainer til hver enkelt have!

Informationen kommer således kun ved opslag på tavlen på Festpladsen, samt evt. i nyhedsbrevet, såfremt det er praktisk muligt.

 

Byggeaffald

Byggeaffald kan ikke afleveres ved storstrald – det skal du selv sørge for at få kørt på genbrugspladsen!