VENTELISTE

Ventelisten er ajourført hér på hjemmesiden.

Den 2. maj 2018 havde vi i alt 53 personer på venteliste, – og det er jo temmelig urealistisk at alle disse får mulighed for at købe et kolonihavehus indenfor den nærmeste fremtid.

Derfor blev der ikke åbnet for nyopskrivning i 2018.

Genopskrivning

Genopskrivning for 2018 skal ske ved personligt fremmøde i kontortiden en af de første 3 tirsdage i april måned . Det koster 100,- kroner at blive genopskrevet.  Betalingen gælder for 1 år.

Ledige haver

Såfremt der bliver haver ledige vil bestyrelsen kontakte personer på ventelisten i den række de er opført.

Nyopskrivning i  2019

Såfremt genopskrivningen viser, at vi kommer under 50 personer på ekspetancelisten (ventelisten) vil bestyrelsen åbne for nyopskrivning.

Kontakt formand Jan Gamst, for at høre om bestyrelsen foretager nyopskrivning i 2019.

I så fald anbefales det at møde i god tid, da opskrivningen sker efter “først til mølle” princippet. Det koster 100,- kroner, at blive skrevet op på vores venteliste. Betalingen gælder for 1 år.