Info fra bestyrelsen.

Der vil komme en storskraldscontainer den 2. oktober 2021.  Den vil blive åbnet klokken 9:00

 

VIGTIGE DATOER:

Sidste frist for aflevering af affald og genbrug:

Papir: torsdag den 21-10-2021

El, Metal og plast: søndag den 24-10-2021

Madaffald: mandag den 25-10-2021

Haveaffald: tirsdag den 26-10-2021

Dagrenovation: torsdag den 28-10-2021

Pap: torsdag den 28-10-2021

 

Aflevering af planter til opbevaring i fælleshuset vinteren over:

Søndag den 7. november 2021 klokken 10:00-12:00

Pris 50 kr.

 

Vi siger velkommen til vores nye haveejere:

Have 69 Lene og Mikkel

Have 93 Helle og Finn

Have 6:  Christian Valentin og Rikke Simonsen

 

Her er lige lidt information om rotter fra Københavns Kommune:

UNDGÅ ROTTER I HAVE OG NYTTEFORENINGER GODE RÅD

  • Kontroller bygninger og haver for rotter.
  • Græsfrø, blomsterløg og lignende fjernes fra skur eller hus, eller opbevares i tætte beholdere.
  • Fjern nedfaldsfrugt og brug en lukket og rottesikret kompostbeholder.
  • Beskær beplantning, der står op af huset, til ca. 1 m fra tagkonstruktion.
  • Brænde stables ca. 30 cm over jorden, så rotter ikke søger ly under stablen.
  • Ryd op på grunden og omkring huset.
  • Undgå at fodre katte og hunde på udendørsarealerne.
  • Ved hønse og kaninhold skal du følge gældende lovgivning.
  • Undgå fuglefodring når der er en aktiv rottesag.

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Skadedyrsenheden Telefon 33 66 58 17 – mandag til torsdag kl. 09-15, fredag kl. 10-15. På www.kk.dk kan du anmelde rotter og finde råd, hvis du har rotter på din ejendom, og her kan du også downloade folder om retningslinjer for hønsehold. Find informationsfolder om hønsehold: på www.kk.dk/publikationer søg på ”Har du eller din nabo høns” Find informationsfolder om rotter: på www.kk.dk/publikationer søg på ”Rotter på din ejendom”

Lige til sidst husk at aflevere brandforsikring enten i postkassen eller på mail. DETTE ER MEGET VIGTIGT.

Vi vil herfra bestyrelsen ønske alle en god vinter og vi glæder os til vi mødes igen til åbningen af haveforeningen igen til foråret.

De bedste hilsner

Bestyrelsen

HF/Vestereng.