Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær Generalforsamling den 17.oktober klokken 13:00

Møde med Københavns Kommune vedrørende opmåling af haverne samt orientering om kloakering.

Info fra bestyrelsen:

Opmåling af hele haveforeningen starter fredag den 1. oktober 2021 og vil tage ca. 2-3 uger.

De skal ind i samtlige haver for at kunne måle alt, de skal også om i grøften, så de haver der skal sørge for grøften, skal lige sørge for at der er fri passage, som vi skrev ud i tidligere mail.

Når opmålingerne er færdige, skal alle disse data behandles af brandtekniske rådgivere, vi vil først blive orienteret omkring april-maj 2022, omkring det videre forløb.

Vi skal tage stilling til om vi skal være blandt de 10 første haver der bliver kloakeret, med opstart i 2023, og der skal gives besked til Københavns Kommune senest ved udgangen af november måned, så derfor indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling igen.