Indkaldelse til generalforsamling

Haveforeningens generalforsamling 2022 afholdes søndag den 3. april kl. 13.00.

Der serveres en varm ret umiddelbart efter flaghejsningen kl. 12.00.

Forslag

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 15. februar 2022 og skal sendes til:

Pr. brev:

Jan Gamst, Randkløve Allé 13 2.tv, 2770 Kastrup

eller pr. mail:

hfvestereng@gmail.com eller jangamst.jg@gmail.com

Tidligere års generalforsamlinger

Du kan læse referaterne fra tidligere års generalforsamlinger her:

Læs tidligere års referater her