Container til storskrald

Der er endnu ikke fastsat dato for storskrald i 2022.

Se opslag på pladsen for yderligere information.