Storskrald

Bemærk: Der er IKKE STOR CONTAINER ved sæsonstart, som vi havde tidligere. Storskraldsordningen er blevet lavet om. Kommunen stiller nu af og til storskraldscontainer til rådighed. Dette gælder storskrald til vores “gamle ragelse”, som vi har kendt det. Det er imidlertid med ganske kort varsel vi får tildelt disse containere. Hold derfor øje […]

Generalforsamling

GENERALFORSAMLINGEN AFHOLDES SØNDAG DEN.31 MARTS 2019 i Fælleshuset på festpladsen. Generalforsamlingen starter kl. 13.00. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 18-2-2018 på adressen: Jan Gamst Randkløve Allé 13 2.tv. 2770 Kastrup eller på mail til hfvestereng@gmail.com eller jangamst.jg@gmail.com Se mere . . .