VEDTÆGTER

Disse vedtægter er gældende fra generalforsamlingen d. 3. april 2016.