Ordensregler

Disse ordensregler er gældende fra generalforsamlingen d. 1. april 2016.   Punkt 1: Grus og andet materiale, tilkørt lejerne til privat brug, må ikke henligge på fælles gange og stier , men skal efter aflæsning flyttes ind på lejerens grund. Punkt 2: Afbrænding af affald m.m. samt affyring […]

VEDTÆGTER

Disse vedtægter er gældende fra generalforsamlingen d. 3. april 2016. Foreningens navn er: HAVEFORENINGEN ” VESTERENG ” , stiftet den 1. maj 1940. § 1 Foreningens formål er, at administrere og forvalte det udlagte haveområde med veje, vandanlæg og fællesområder samt andre foranstaltninger, der måtte blive vedtaget af […]